Teenused

Metsamajandamiskava loomine

Individuaalse metsamajandamiskava loomine püsimetsa printsiipidel, tagades nii majandusliku tulu kui ka metsa elurikkuse säilimise.

Metsatööde teostamine

Metsatööde teostamine püsimetsa teenusepakkujate abil. Raie- ja veoteenuse kulu alandamine, koondades sama piirkonna raied samale ajale.

Püsimetsamajandamise võrgustik

Ühendame metsaomanikud, teenusepakkujad ning puidu ja teiste metsatoodete ostjad, et tagada püsimetsade tulusus.

PÜSIMETSAÜHISTUGA LIITUMISEKS:

Püsimetsaühistu põhikiri

Tutvuge palun Püsimetsaühistu põhikirjaga.

Püsimetsaühistu väärtusplatvorm

Palun veenduge, et nõustute ühistu alusväärtustega.

Liitumisavaldus

Palun täitke Püsimetsaühistu liikmeks asutamise avaldus.

NÄITEID PÜSIMETSAMAJANDAMISEST

Lisainfo tulekul.

Lisainfo tulekul.

Lisainfo tulekul

Liiget
Hektarit püsimetsa
Püsti hoitud puud