Teenused

Metsamajandamiskava loomine

Individuaalse metsamajandamiskava loomine püsimetsa printsiipidel, tagades nii majandusliku tulu kui ka metsa elurikkuse säilimise.

Metsatööde teostamine

Metsatööde teostamine püsimetsa teenusepakkujate abil. Raie- ja veoteenuse kulu alandamine, koondades sama piirkonna raied samale ajale.

Püsimetsamajandamise võrgustik

Ühendame metsaomanikud, teenusepakkujad ning puidu ja teiste metsatoodete ostjad, et tagada püsimetsade tulusus.

PÜSIMETSAÜHISTUGA LIITUMISEKS:

Püsimetsaühistu põhikiri

Tutvuge palun Püsimetsaühistu põhikirjaga.

Püsimetsaühistu väärtusplatvorm

Palun veenduge, et nõustute ühistu alusväärtustega.

Liitumisavaldus

Palun täitke Püsimetsaühistu liikmeks asutamise avaldus.

NÄITEID PÜSIMETSAMAJANDAMISEST

Liiget
Hektarit püsimetsa
Püsti hoitud puud