Kasulik info

Kasulikku infot leiate:

  • metsaomanikule.ee (ELF-i poolt kokkukogutud info Loodussõbraliku metsamajandamise kohta)
  • UT ja EMU uuring elurikkuse hindamiseks Eesti loodus- ja majandusmetsades (M.Pärtel, H.Tullus, A.Helm, T.Randlane) ja uuringu käigus valminud elurikkuse kaardirakendus, mis arvutab elurikkuse potentsiaali (selle põhjal, kui kui palju on kaardi keskkohast 2 km raadiuses vana metsa 1940date metsakaardite põhjal).
  • Forum-Synergies.eu (Forum Synergies viis oktoorbis 2018 läbi rahvusvahelise säästva metsanduse töötoa Eestis. Ka püsimetsaühistu osales sellel. Sellelt lingilt leiate nende poolt üle Euroopa kokkukogutud säästva metsanduse materjalid.)
  • Butterfly Conservation (Ühendkuningriigis tegutsev organisatsioon, kes uurib elurikkust püsimetsas. Nende poolt läbiviidud uuringuga, mille käigus nad soovisid tuvastada seost liblikate esinemissageduse ja elukohatüübi loodusrikkuse vahel saate tutvuda siit>>.)
  • forestry.gov.uk (Ühendkuningriikide Metsanduskomisjoni õppematerjal püsimestsamajandamise kohta.)
  • forestresearch.gov.uk (Ühendkuningriikide Metsauuringute Keskuse materjal püsimetsamajandamise kohta).
  • ccfg.org.uk (Ühendkuningriikide Püsimetsamajandamise Grupi kasuliku info lehekülg)
  • Maaeluvõrgustik – (Põllumajandusuuringute keskuse leht maainfo.ee)
  • erametsakeskus.ee (Erametsakeskuse poolt väljaselekteeritud raamatud, trükised ja muu kasulik info

Metast, elurikkusest ja keskkonnakaitsest:

Noppeid meediast FSC sertifikaadi teemadel:

Püsimetsamajandamisest meedias:

See nimekiri täieneb pidevalt.

   LIITUN