Teenused

Metsamajandamiskavade koostamine

Individuaalse metsamajandamiskava loomine püsimetsa printsiipidel, tagades nii majandusliku tulu kui ka metsa elurikkuse säilimise.

Püsimetsaühistu aitab luua personaalse püsimetsamajandamiskava koostöös püsimetsamajanduse spetsialistide ning looduskaitse ekspertidega. Selleks toetab ühistut loodud looduskaitselist ekspertiisi omavate organisatsioonide ja spetsialistidest liikmetega Ekspertide Koda, mis tagab majanduslikult ja keskkondlikult jätkusuutliku metsamajandamiskava metsamaa katastritunnuse, Eesti vääriselupaikade kaardi, piirkondlike metsaspetsialistide abi jt vahendite kaudu.

Metsatööde teostamine

Metsatööde teostamine püsimetsa teenusepakkujate abil. Raie- ja veoteenuse kulu alandamine, koondades sama piirkonna raied samale ajale.

Kuna püsimetsamajandamise puhul võetakse metsast puitu välja ühe korraga vähem kui näiteks metsa elurikkust laastava lageraie puhul, on tehnika kohale-ja äraveo kulud ning ka puitmaterjali müügiplatsile vedamise kulud kõrgemad võrreldes lageraiega. Püsimetsaühistu aitab antud vahet vähendada, koordineerides sama piirkonna metsaomanike tööde tellimise samale ajale.

Ühistu koondab sel eesmärgil personaalsed metsamajandamiskavad ühtsesse andmebaasi, mille abil koordineerida metsatööde teostuseid.

Püsimetsamajandamise võrgustiku tuge

Ühendame metsaomanikud, teenusepakkujad ning puidu ja teiste metsatoodete ostjad, et tagada püsimetsade tulusus. 

Lisaks koondame püsimetsatemajandamise kompetentsi, sh teavet, oskusi ja eksperte, et kasvatada metsaomanike teadlikkust ja oskusi oma metsa majandada sealset elurikkust kahjustamata. 

Muuhulgas on koostöös Eestimaa Looduse Fondiga loomisel püsimetsamajandamise õppematerjal, mis on Püsimetsaühistu liikmetele tasuta kättesaadav.

Küsi pakutavatest teenustest lisainformatsiooni: