Püsimetsaühistu

Püsimetsaühistu koondab metsaomanikke, kes soovivad oma metsa tulusalt majandada, kuid samas tagada loodusväärtuste säilimise oma metsas. Püsimetsaühistu eesmärgiks on, et võimalikult suurt pindala erametsadest majandataks püsimetsana ning see moodustaks üle Eesti võrgustiku, millel on ökoloogiline, majanduslik ja sotsiaalne väärtus ning mis haakuks olemasoleva kaitsealade süsteemiga. Miks püsimetsamajandamine hea on? Raiemahud Eestis on üsna suured ning puude raievanus on määratud pelgalt puidutööstusele vajalikust aspektist. Samas on palju taimi, seeni, loomi ja linde, kes vajavad eluks vanemat metsa kui raieküps mets. Püsimetsamajandamisega säilivad metsas ka vanemad puud ning seetõttu ka looduslikud kooslused, mis on ainuomased vanemale metsale. Metsaomaniku silma ja hinge rõõmustab seega lisaks pidevalt püsti olevale mets ka metsa elurikkus ning ilu. Mida püsimetsaühistu pakub?
 • Personaalse püsimetsamajanduskava koostamine
 • Metsa hoidvate metsatööde teostamine
 • Püsimetsa sertifikaat
 • Püsimetsamajandamise võrgustik, sh metsaomanikud, teenusepakkujad ja ostjad
Miks liituda Püsimetsaühistuga?
 • Väldite oma metsas lageraiet, kuid teenite oma metsast tulu.
 • Teie mets on pidevalt püsti ja pidevalt uuenev ning elurikas ja looduslikult mitmekesine: nii teie, kui ka teie naabrite silma ja hinge kosutav.
 • Saate tulu oma metsast pigem 10 aastaste vahedega, kui kord kahe sugupõlve jooksul.
 • Teie metsamaa väärtus püsib pidevalt kõrge ning sobib seetõttu paremini näiteks laenutagatiseks.
 • Saate ligipääsu teabele, kuidas oma metsa püsimetsana majandada.
 • Tagame teile usaldusväärsed partnerid metsamajandamiskava koostamisel ja metsatööde teostamisel. Metsamajandamiskava koostamisel võetakse arvesse looduskaitselisi aspekte ja kogu Eestit katva vääriselupaikade võrgustiku loomist.
 • Võimalus tellida teiste sama piirkonna ühistuliikmetega metsatöid üheaegselt ning vähendada logistikakulusid ning ühtlasi ka teiste ühistuliikmete kogemusest õppida.
  Püsimetsaühistuga liitumiseks klõpsake palun siia>>>.